เกาะเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย

รักเรา รักษ์โลก

บริการ

สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

ห้องพัก

เรามีห้องพักรองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่า 200 คนต่อวัน

Wi-Fi

สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ฟรี ตลอดการใช้บริการภายในรีสอร์ท

Parking

ในรีสอร์ทมีบริการที่จอดรถกว้างขวาง สามารถจอดรถบัสได้

Restaurant

ห้องอาหาร สดจากฟาร์มออแกนิคในเกาะเกษตรอินทรีย์

Meeting Room

ห้องประชุม เรามีทั้งห้องประชุมมาตราฐาน รองรับได้ 250 คน และห้องประชุมเปิดใกล้ชิดธรรมชาติ

กิจกรรมล่องแพ

ล่องแพยางแม่น้ำเพชรบุรี ความยาวกว่า 6 กิโลเมตร ใช้เวลาทำกิจกรรม 2 ชม.

เกาะเกษตรอินทรีย์

เกาะเกษตรอินทรีย์ บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ ที่แบ่งพื้นที่เป็นเกษตรผสมผสาน และแหล่งเรียนรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์

เกี่ยวกับเรา

รีสอร์ทเกาะเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย

เกาะเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย ตั้งอยู่บนเกาะเกษตรอินทรีย์ บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ ที่แบ่งพื้นที่เป็นเกษตรผสมผสาน และแหล่งเรียนรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์ โดยใช้วิธีการทำเกษตรอินทรีย์ และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และไม่ใช้สารเคมีใดๆ ในการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ สมบูรณ์ และปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

เรามีห้องพัก รองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่า 200 คนต่อวัน มีห้องพักแบบเต้นท์ และห้องพักแบบบ้านไม้ ที่สะดวกสบาย และมีความเป็นส่วนตัว มีห้องอาหาร สดจากฟาร์มออแกนิคในพื้นที่ของเราเอง

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์

099-449ข8789 , 081-981-8405